DISCLAIMER

De inhoud van deze website is met veel zorg gemaakt. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door FittestBody. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

FittestBody kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

FittestBody levert de grootst mogelijke inspanning en zorg om ervoor te zorgen dat de modellen, methodieken, instrumenten en adviezen gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten. Door de vele studies in het werkgebied van FittestBody en de daardoor voortdurende bijkomende al dan niet wijzigende informatie is het mogelijk dat de informatie van FittestBody niet correct blijkt te zijn. Indien deze informatie niet correct blijkt te zijn, kunnen hier geen rechten aan worden verbonden en kan FittestBody hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. FittestBody is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.

>